Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie

Rodzaje biletów

Bilety > Rodzaje biletów

Rodzaje biletów

Przewozy osób, w poszczególnych strefach, środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie są odpłatne i odbywają się na podstawie:

1) biletu  jednoprzejazdowego  -  przez  który  należy  rozumieć  opłatę  za  dany  przejazd  uiszczoną  w formie płatności bezgotówkowej za pośrednictwem kasownika EMV. Bilet jednoprzejazdowy uprawnia do jednokrotnego  przejazdu  jednej  osoby  na  dowolnej  trasie  maksymalnie  od  przystanku  początkowego do końcowego,  bez  możliwości  przesiadania  się  do  innego  pojazdu;  jest  ważny  od  momentu  dokonania płatności (skasowania) i stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie danego przejazdu

2) biletu  czasowego  -  uprawniającego  do  wielokrotnych  przejazdów  na  dowolnych  trasach,  z możliwością przesiadania się do innych pojazdów, w czasie określonym na bilecie liczonym od momentu jego skasowania i stanowi on dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie danego przejazdu;

3) biletu przystankowego - przez który należy rozumieć opłatę za dany przejazd uiszczoną w formie płatności bezgotówkowej, za pośrednictwem aplikacji mobilnej LUBIKA, naliczaną za przejechaną liczbę przystanków, na podstawie rejestracji wejścia/wyjścia (check-in/out). Bilet przystankowy uprawnia do jednokrotnego  przejazdu  na  dowolnej  trasie  maksymalnie  od  przystanku  początkowego  do  końcowego, bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu i stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie danego przejazdu;

4) biletu  okresowego  -  uprawniającego  do  wielokrotnych  przejazdów  na  liniach,  na  jakie  został  zakupiony, w okresie jego ważności określanym w momencie zakupu, występującego jako: a) bilet  imienny  -  z którego  może  korzystać  wyłącznie  osoba,  której  dane  osobowe  zarejestrowane  zostały w systemie LUBIKA, b) bilet na okaziciela - z którego może korzystać każda osoba; bilet na okaziciela stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie przejazdu;

5) biletu  rodzinnego  -  przez  który  należy  rozumieć  bilet  dla  członka  rodziny  wielodzietnej  mieszkającej  stale w Lublinie  pod  wspólnym  adresem,  posiadającej  minimum  czworo  dzieci  własnych,  przysposobionych  lub przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia 25 lat,  zaś  w przypadku  dzieci  niepełnosprawnych  bez  ograniczenia  wieku.  Każdemu  członkowi  rodziny wielodzietnej przysługuje jeden egzemplarz biletu rodzinnego. Bilet jest ważny przez 365 kolejnych dni;

6) biletu turysty - przez który należy rozumieć wyłącznie bilet sprzedawany w ramach pakietu ulg bądź usług oferowanych dla Kart Turysty, uprawniający do wielokrotnych przejazdów na dowolnych trasach, z możliwością  przesiadania  się  do  innych  pojazdów,  w okresie  ważności  określonym  w momencie  jego zakupu,  w obrębie  Pełnej  Strefy  Biletowej  (1+2),  bilet  turysty  stanowi  dowód  wniesionej  opłaty  wyłącznie w trakcie  danego  przejazdu.  Bilet  turysty  jest  ważny  przez  24,  48 lub  120 godzin  od  chwili  jego  zakupu, a w przypadku przedsprzedaży odpowiednio przez 1, 2 lub 5 dób.