Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie

Wnioski do złożenia

Dla pasażera > Wnioski do złożenia

Wnioski do złożenie

Wnioski do złożenia *.pdf:

Wniosek o stwierdzenie braku zasadności nałożenia opłaty dodatkowej albo umorzenie należności z tytułu opłaty dodatkowej oraz przejazdu bez ważnego dokumentu przewozu lub opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego

Wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności z tytułu opłaty dodatkowej oraz przejazdu bez ważnego dokumentu przewozu lub opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego

Wniosek/Skarga dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej

Wniosek o ustalenie prawa do biletu rodzinnego

Zaświadczenia dla osoby niepełnosprawnej/opiekuna osoby niepełnosprawnej

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnosprawnej

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego

Wniosek o wydanie Lubelskiej Karty Miejskiej w ramach Programu „Lubelska Karta Miejska”

Wniosek o wydanie nowej karty Lubika/aktywacje KBE w systemie Lubika

Wniosek o wpisanie uprawnienia do ulgowych/bezpłatnych przejazdów do systemu Lubika

Formularz zwrotu środków z elektronicznej portmonetki LUBIKA

Formularz zwrotu imiennego biletu okresowego

Wnioski do złożenia on-line

Wniosek/Skarga dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej

Wniosek o wydanie nowej karty w systemie Lubika

Wniosek o aktywację aplikacji mobilnej w systemie Lubika

Wniosek o aktywację KBE w systemie Lubika

Szanowni Pasażerowie!

Dziękujemy Państwu za przekazywane nam wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Przesłane informacje będą przedmiotem analizy pod kątem ich ewentualnego wykorzystania, w celu wyeliminowania nieprawidłowości oraz poprawy funkcjonowania lubelskiego systemu komunikacyjnego.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) - skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania tj. nie będą rozpatrzone w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Z poważaniem
Pracownicy Biura Obsługi Klienta
ZTM w Lublinie