Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie

Zimowe utrzymanie miasta

Zimowe utrzymanie miasta

Zgłoszenia:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie telefon dyżurny:

tel. 81 466 57 89 w godzinach 6:00 – 21:00 od poniedziałku do piątku

tel. 81 466 57 89 w godzinach 7:30 – 21:00 w sobotę, niedzielę i święta;

w pozostałych godzinachb Straż Miejska Miasta Lublin tel. 986

Zimowe utrzymanie dróg publicznych

Za zimowe utrzymanie dróg publicznych (utrzymanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych w pasach drogowych) na terenie miasta Lublin odpowiada Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Zarząd obejmuje też zimowym utrzymaniem część dróg wewnętrznych.

Zarząd odpowiada za odśnieżanie dróg o łącznej długości: 675,85 km
w tym dróg publicznych – 589,35 km
dróg krajowych – 7,7 km
dróg wojewódzkich – 37,00 km
dróg powiatowych – 147,53 km
dróg gminnych – 399,12 km
oraz dróg wewnętrznych – 86,50 km

Rejony zimowego utrzymania miasta Lublin jest podzielony na siedem rejonów zimowego utrzymania dróg:

Rejon I stanowią granice:
granica miasta – ul. Choiny – ul. Szeligowskiego – al. Smorawińskiego – al. Spółdzielczości Pracy – ul. Unicka – ul. Podzamcze – ul. Lwowska
– al. Tysiąclecia – al. Solidarności – ul. Sikorskiego – odcinek al. Kraśnicka – ul. Grabowa – al. Solidarności – granica miasta.
W skład rejonu wchodzą ulice: ul. Choiny – ul. Szeligowskiego – al. Solidarności – ul. Grabowa.
W skład rejonu nie wchodzą ulice: al. Smorawińskiego (od Szeligowskiego do Sp. Pracy) – al. Spółdzielczości Pracy – ul. Unicka – ul. Podzamcze – ul. Lwowska – ul. Sikorskiego – al. Kraśnicka.

Rejon II stanowią granice:
granica miasta – ul. Metalurgiczna – ul. Mełgiewska – al. Tysiąclecia – ul. Lwowska – ul. Podzamcze – ul. Unicka – al. Spółdzielczości Pracy – al. Smorawińskiego – ul. Szeligowskiego – ul. Choiny – granica miasta.
W skład rejonu wchodzą ulice: ul. Metalurgiczna – ul. Mełgiewska – ul. Lwowska – ul. Podzamcze – ul. Unicka – al. Spółdzielczości Pracy – al. Smorawińskiego (od Sp. Pracy do Szeligowskiego).
W skład rejonu nie wchodzą ulice: rondo Turystyczna/Mełgiewska z estakadą – al. Tysiąclecia z rondem przy zamku – ul. Szeligowskiego – ul. Choiny.

Rejon III stanowią granice:

granica miasta – ul. Abramowicka – ul. Kunickiego – ul. 1-go Maja – ul. Unii Lubelskiej – al. Tysiąclecia – ul. Mełgiewskiej do ronda z ul. Turystyczną – ul. Mełgiewska – ul. Metalurgiczna – granica miasta.
W skład rejonu wchodzą ulice: al. Tysiąclecia – odcinek ul. Mełgiewskiej do ronda z ul. Turystyczną, razem z rondami.
W skład rejonu nie wchodzą ulice: ul. Abramowicka – ul. Kunickiego – ul. 1-go Maja – ul. Unii Lubelskiej – ul. Mełgiewska – ul. Metalurgiczna.

Rejon IV stanowią granice:

granica miasta – linia kolejowa Warszawa – Lublin, ul. Nadbystrzycka – rzeka Bystrzyca – ul. Stadionowa – ul. Lubelskiego Lipca 80 – Plac Bychawski – ul. Kunickiego – ul. Abramowicka – granica miasta.
W skład rejonu wchodzą ulice: odcinek ul. Nadbystrzyckiej od wiaduktu kolejowego do ronda z ul. Jana Pawła II – odcinek ul. Lubelskiego Lipca 80 – Plac Bychawski – ul. Kunickiego – ul. Abramowicka.
W skład rejonu nie wchodzą ulice: rondo ul. Jana Pawła II/ul. Nadbystrzycka, ul. Stadionowa.

Rejon V stanowią granice:

granica miasta – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – ul. Lipowa – ul. Narutowicza – ul. Muzyczna – rzeka Bystrzyca
– rondo ul. Jana Pawła II/ul. Nadbystrzycka – ul. Nadbystrzycka – linia kolejowa Warszawa – Lublin – granica miasta.
W skład rejonu wchodzą ulice: rondo ul. Jana Pawła II/ul. Nadbystrzycka.
W skład rejonu nie wchodzą ulice: al. Kraśnicka – Al. Racławickie – ul. Lipowa – ul. Narutowicza – ul. Muzyczna – odcinek ul. Nadbystrzyckiej od ronda z Jana Pawła II do wiaduktu kolejowego.

Rejon VI stanowią granice:

granica miasta – al. Solidarności – ul. Grabowa – al. Kraśnicka – ul. Sikorskiego – al. Kraśnicka – granica miasta.
W skład rejonu wchodzą ulice: ul. Sikorskiego – al. Kraśnicka.
W skład rejonu nie wchodzą ulice: al. Solidarności – ul. Grabowa.

Rejon VII stanowią granice:

ul. Sikorskiego – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – ul. Unii Lubelskiej – ul. 1-go Maja – Plac Bychawski – ul. Lubelskiego Lipca 80 – ul. Stadionowa – ul. Muzyczna – ul. Narutowicza – ul. Lipowa – Al. Racławickie.
W skład rejonu wchodzą ulice: ul. Unii Lubelskiej – ul. 1-go Maja – ul. Stadionowa – ul. Muzyczna – ul. Narutowicza – ul. Lipowa – Al. Racławickie.
W skład rejonu nie wchodzą ulice: Sikorskiego – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – Plac Bychawski – odcinek ul. Lubelskiego Lipca 80 od Cukrowniczej do Placu Bychawskiego.

Opis standardów (kolejności) zimowego utrzymania

Standard

Opis standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego

I

jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody

dotyczy jezdni i poboczy
– śnieg luźny może zalegać do 2 godz.
– błoto pośniegowe może występować do 4 godz.
– nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych

– gołoledzi 2 godz.
– szronu 2 godz.
– szadzi 2 godz.
– lodowicy 4 godz.
– śliskości pośniegowej 4 godz.

II

jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi

– śnieg luźny może zalegać do 4 godz.
– błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
– może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu

– gołoledzi 4 godz.
– szronu 4 godz.
– szadzi 4 godz.
– lodowicy 5 godz.
– śliskości pośniegowej 5 godz.

III

dotyczy również odcinków ulic objętych interwencyjnym zimowym utrzymaniem. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
– skrzyżowaniach z drogami twardymi i liniami kolejowymi
– odcinkach o pochyleniu >5%
– obiektach mostowych

– śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
– może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
– zaspy mogą występować do 6 godz.

w miejscach wymienionych w kol. 3:

– gołoledzi 5 godz.
– szronu 5 godz.
– szadzi 5 godz.
– lodowicy 5 godz.
– śliskości pośniegowej 6 godz.

Do akcji zimowego utrzymania na terenie miasta Lublin przygotowany jest następujący sprzęt:

solarki opłużone duże – 39 szt.
solarki małe – 14 szt.
ciągniki o mocy powyżej 75KM – 7 szt.
ciągniki o masie 1,9 ton – 15 szt.
ładowarki – 7 szt.
równiarki lub pługi wirnikowe – 7 szt.
samochód do wywozu śniegu – 8 szt.

Magazyn soli drogowej:Odśnieżanie chodników i ścieżek rowerowych

Chodniki, place, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-jezdne odśnieżane są mechanicznie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu z ręcznym wykończeniem. Schody, przejścia dla pieszych oraz kładki, odśnieżane są przez brygady ręczne. W stałym zimowym utrzymaniu znajduje się 502 508 m2 chodników, parkingów, ścieżek rowerowych,schodów, kładek dla pieszych, skrzyżowań i przejść dla pieszych. Pozostałe utrzymywane są w tzw. trybie interwencyjnym, tj. na zgłoszenie.

Wykaz ulic, które objęte są stałym zimowym utrzymaniem i są odśnieżane w przedstawionej kolejności"

Zapraszamy do zapoznania się z wykazami miejsc, które objęte są stałym zimowym utrzymaniem i będą odśnieżane w przedstawionej kolejności. Pozostałe ulice, chodniki, place, schody i kładki dla pieszych będą odśnieżane w miarę potrzeb, tj.: po zgłoszeniu mieszkańców (czyli w tzw. trybie interwencyjnym). Równocześnie wyjaśniamy, że odśnieżanie interwencyjne będzie następowało po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów ręcznego odśnieżania objętych stałym utrzymaniem.

[PDF] Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem wg kolejności odśnieżania


W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu, zgłoszenia dotyczące odśnieżania prosimy kierować bezpośrednio do:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
tel. (81) 466 57 89 w godzinach 6:00 – 21:00 od poniedziałku do piątku;
tel. (81) 466 57 89 w godzinach 7:30 – 21:00 dostępny w sobotę, niedzielę i święta;
w pozostałych godzinach tel. 986 Straż Miejska Miasta Lublin

Równocześnie informujemy, że interwencje dotyczące odśnieżania miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania należy zgłaszać bezpośrednio do biura SPP pod numer telefonu: 81 536 25 33.

[PDF] Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem wg kolejności odśnieżania

[PDF] Informator zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Lublin w sezonie 2019/20