Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie

Klimatyzacja

Dla pasażera > Klimatyzacja

Klimatyzacja w liczbach

Obecnie udział pojazdów klimatyzowanych w lubelskiej komunikacji miejskiej to blisko 81% wszystkich pojazdów – klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej (łączna liczba trolejbusów i autobusów to 393). Jeśli chodzi o liczbę trolejbusów w taborze to wynosi ona 99 (z czego około 100% taboru jest klimatyzowanych), a autobusów - 253 (z czego około 86 % posiada klimatyzację). W klimatyzację przestrzeni dla kierowcy wyposażonych jest blisko 100% pojazdów.

Wydajność klimatyzacji

Pamiętajmy o tym, że przy bardzo wysokich temperaturach, wydajność działania klimatyzacji w pojazdach ulega zmniejszeniu – otwieranie drzwi na przystankach powoduje napływ ciepłych mas powietrza do środka. Dla efektywnego działania klimatyzacji, konieczne jest również zamknięcie okien, aby schłodzone powietrze nie wydostawało się na zewnątrz.

Dlatego apelujemy do pasażerów o nieotwieranie okien w pojazdach z włączoną klimatyzacją. W autobusach na szybach znajdują się stosowne naklejki przypominające o tej zasadzie.

Obsługa liniowa i serwis klimatyzacji

Zdarzają się sytuacje, że obsługę danej linii pełni pojazd bez klimatyzacji niemniej staramy się, aby w upalne dni takich przypadków było jak najmniej. A w sytuacji gdy pojazd klimatyzowany ulegnie awarii zostaje w jego zastępstwie podstawiony pojazd zastępczy.

Dodatkowo, część trolejbusów kursując przy użyciu alternatywnego napędu, pokonuje odcinki niewyposażone w trakcję trolejbusową z wyłaczoną klimatyzacją. Załączona klimatyzacja zwiększa pobór energii o min. 40%. Tym samym włączenie klimatyzacji podczas jazdy trolejbusu na napędzie alternatywnym skróciłoby zasięg jazdy pojazdu na układzie autonomicznym. Odnosząc się z kolei do pojazdów wyposażonych w dodatkowy napęd w postaci silnika spalinowego, włączenie klimatyzacji na odcinkach nie wyposażonych w trakcję trolejbusową ograniczyłoby moc silnika, a tym samym wpłynęło na zmniejszenie prędkości komunikacyjnej na obsługiwanych liniach, co mogłoby również wpłynąć na wydłużenie czasu przejazdu na danej linii.

Procedury dotyczące utrzymania sprawności oraz użytkowania klimatyzacji w pojazdach są realizowane na bieżąco poprzez przeglądy wykonywane przez przeszkolony serwis. Utrzymaniu standardów świadczenia usług, w zakresie korzystania z klimatyzacji służą również systematyczne kontrole przeprowadzone przez pracowników ZTM w Lublinie.

Klimatyzacja standardem

Prowadzona przez miasto wspólnie z ZTM polityka transportowa zmierza do unowocześniania komunikacji miejskiej, między innymi poprzez inwestycje w tabor. Tym samym, z roku na rok liczba nowoczesnych, klimatyzowanych pojazdów wzrasta. Stosunkowo niedawno, bo jeszcze 10 lat temu, żadne pojazdy komunikacji miejskiej nie posiadały klimatyzacji. Jest to więc ogromny skok jakościowy na rzecz poprawy komfortu podroży. Ponadto, kolejne zakupy taboru, które są realizowane obecnie lub będą realizowane w przyszłości, oczywiście zakładają standard w postaci klimatyzacji.

Kiedy chłodzimy?

Co do zasady klimatyzacja jest uruchamiana w okresie od 1 kwietnia do 31 października i ma ona zapewnić temperaturę w miejscu przestrzeni pasażerskiej, niższą o kilka stopni od temperatury jaka panuje na zewnątrz (zazwyczaj jest to zakres temperatur w granicy 18-25 stopni C). Klimatyzacja w przestrzeni pasażerskiej jest uruchamiana automatycznie gdy temperatura na zewnątrz przekracza wartość 22-25 stopni C.