Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie

O ZDiTM

ZDiTM w Lublinie > O ZDiTM

O Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie został powołany dnia 1 lipca 2024 r. uchwałą Rady Miasta nr 1677/LVI/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. Przedmiotem działania ZDiTM jest zarządzanie i administrowanie drogami publicznymi w granicach administracyjnych Miasta Lublin z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność Gminy Lublin i przejętymi przez ZDiTM oraz zarządzanie transportem zbiorowym.

Do podstawowych zadań ZDiTM należy:
1) Planowanie sieci komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi liniami trolejbusowymi i autobusowymi;
2) Określenie szczegółowego zakresu zamówień usług przewozowych;
3) Planowanie układu linii trolejbusowych i autobusowych dostosowanych do rozpoznanych potrzeb przemieszczania się mieszkańców;
4) Dostosowywanie rozkładów jazdy poszczególnych linii komunikacyjnych do potrzeb przewozowych;
5) Wybór przewoźników i zawieranie umów;
6) Kontrola realizacji usług przewozowych ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości;
7) Rozliczanie za świadczone przez przewoźnika usługi przewozowe według zasad ustalonych w umowie (umowach);
8) Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie informacji dotyczących komunikacji miejskiej;
9) Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich;
10) Podejmowanie inicjatyw dotyczących zarządzania ruchem w celu zapewnienia priorytetów dla komunikacji miejskiej;
11) Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
12) Udział w pracach nad projektami polityki transportowej miasta i planami rozwoju transportu oraz udział w realizacji tej polityki;
13) Analiza polityki taryfowej i przedstawianie wniosków racjonalizujących politykę taryfową;
14) Organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz zapewnienie kontroli biletów;
15) Organizacja utrzymania przystanków z zamieszczaniem informacji przystankowej;
16) Wykonywanie zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej oraz przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu;
17) Kontrola wykonywania przewozów w zakresie zgodności z posiadanym zezwoleniem we współpracy z Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Starostwem Powiatowym w Lublinie i Świdniku;
18) Przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze miasta i sąsiednich powiatów w oparciu o istniejącą obecnie komunikację i dostosowywania jej do potrzeb społecznych;
19) Uzgadnianie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar miasta Lublin, a nie wykraczających poza obszar województwa;
20) Uzgadnianie z przewoźnikami zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta nr 1677/LVI/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.w sprawie połączenia samorządowych jednostek budżetowych Gminy Lublin: Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie i Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie