Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie

Zasady korzystania z przystanków i Dworca Lublin

Dla przewoźnika > Zasady korzystania z przystanków i Dworca Lublin

Zasady korzystania z przystanków i Dworca Lublin

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, o wejściu w życie Uchwały nr 1544/LII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2023 r. oraz  utracie mocy obowiązującej przez Uchwałę nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku. Przedmiotowa Uchwała określa:

1. Wysokość opłaty za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin
zobacz uchwałę nr 1544/LII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2023 r.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków udostępnianych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym – zobacz załącznik nr 2 do uchwały Warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych
3. Warunki i zasady korzystania z Dworca Lublin – zobacz załącznik nr 3 do uchwały Warunki korzystania z Dworca Lublin
 
4. Wykaz przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, udostępnianych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym - zobacz załącznik nr 1 do uchwały Wykaz przystanków
 
5. Regulamin korzystania z budynku socjalno-technicznego oraz parkingu dla autobusów i busów zlokalizowanych przy ul. Krochmalnej 8e w Lublinie - zobacz załącznik nr 2 do Warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego „Dworzec Lublin"
7. Schemat organizacji ruchu na dworcu "Dworcu Lublin" przy u. Dworcowej 2 w Lublinie

Ponadto zgodnie z dyspozycją §1 ust. 3 w/w Uchwały Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie ogłasza wykaz przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Lublin stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Lublin, udostępnianych operatorom wykonującym przewozy osób w komunikacji miejskiej - zobacz wykaz przystanków

Zestawienie przystanków i dworców komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lublin udostępnionych dla przewoźników i operatorów, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Lublin oraz zasady korzystania z tych obiektów - zobacz zestawienie

 Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z Dworca Lublin oraz przystanków, których właścicielem/ zarządzającym jest Gmina Lublin - pobierz wniosek