Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie

Kontakt

ZDiTM w Lublinie > Kontakt

Kontakt

DYREKCJA

Dyrektor

Grzegorz Malec
   tel. 81 466 57 00

Zastępca Dyrektora ds. inwestycji
Maria Łosiewicz – Górecka
tel. 81 466 57 00

Zastępca Dyrektora ds. transportu i rozwoju
Sławomir Podsiadły

tel. 81 466 29 30

Zastępca Dyrektora ds. zarządzania Dworcem Lublin
Tomasz Sułek
tel. 81 466 67 00

Zastępca Dyrektora ds. finansowo – ekonomicznych
Kamil Pilarski
tel. 81 466 29 30

DANE TELEADRESOWE

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie

ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

Godziny pracy ZDiTM w Lublinie:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Godziny pracy BOK ZDiTM w Lublinie:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 16:45

Godziny przyjmowania intresantów przez Dyrektora ZDiTM:
środa w godzinach 11:00-16:00

Opłaty dodatkowe:

1. Opłata dodatkowa i opłata za przejazd środkami komunikacji miejskiej:
Ww. opłaty dokunuje się na poniższy rachunek:
BANK PEKAO SA V O Lublin Nr 69 1240 1503 1111 0010 2424 1273

2. Opłata dodatkowa w Strefie Płatnego Parkowania za brak opłaty za postój pojazdu:
Ww. opłaty wnosi się na indywidualny numer rachunku wskazany na otrzymanym wezwaniu

Dane do wystawiania faktur:
Nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20- 109 Lublin,  NIP: 9462575811
Odbiorca: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin NIP: 7123149401

TELEFONY I E-MAILE:

Biuro Obsługi Klienta

tel. 81 466 96 64
Infolinia Lubika: 81 466 96 61 oraz 81 466 96 62
e-mail: bok@zdtm.lublin.eu

Sekretariat
tel. 81 466 57 00, 81 466 29 30
fax. 81 466 57 01
e-mail: zdtm@zdtm.lublin.eu

Punkt Sprzedaży Biletów nr 1
(ul. Nałęczowska 14)
tel. 81 466 29 23

Punkt Sprzedaży Biletów nr 2
(ul. Dworcowa 2)
tel. 81 466 67 10

Punkty Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie
przy ul. Nałęczowskiej 14 i ul. Dworcowej 2 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07.15-16.45

Rzecznik Prasowy
tel. 81 466 57 35
e-mail: rzecznik@zdtm.lublin.eu

Pion Przewozów
(sprawy związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej)
tel. 81 466 29 37 wew. 130

Dział Zezwoleń i Koordynacji
(sprawy związane z funkcjonowaniem komunikacji zamiejskiej)
tel. 81 466 29 37 wew. 107

Zamówienia Publiczne
tel.  81 466 57 10

Stanowisko ds. kadrowych
tel. 81 466 29 35

Referat Windykacji Należności
tel. 81 466 29 34

Inspektor Ochrony Danych
tel. 81 466 29 24
e-mail: odo@zdtm.lublin.eu

Lista numerów z automatyczną zapowiedzią:

81 466 29 10
81 466 29 11
81 466 96 61
81 466 96 62